EXPERTIZĂ CONTABILĂ

  • verificarea şi aprecierea modului de organizare şi conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate;
  • verificarea legalităţii întocmirii situaţiilor financiare;
  • întocmirea de rapoarte de expertiză contabilă atât pentru acţionari, asociaţi, cât şi pentru instanţele judecătoreşti;
  • expertiză contabilă judiciară;
  • expertiză contabilă amiabilă.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

Munteanu Aneta                     Stăncioiu Carmen                    Vîlcu Valerica
Tel: 0722-654.481                   Tel: 0723-627.742                  Tel: 0722-654.482
Fax: +40(236)470.525              Fax: +40(236)470.525            Fax: +40(236)470.525