EVALUĂRI

  • Evaluări de active în vederea tranzacţionării pe piaţă
  • Evaluări de active pentru garantarea creditelor
  • Evaluări de întreprinderi
  • Evaluări în vederea lichidării societăţilor comerciale
  • Evaluări de afaceri, proprietăţi imobiliare, echipamente