CONTABILITATE ŞI CONSULTANŢĂ FINANCIAR-CONTABILĂ

 • conducerea evidenţei contabile a societăţilor în conformitate cu Standardele Internaţionale de contabilitate;
 • evidenţă contabilă pentru societăţi comerciale în conformitate cu Reglementări contabile conforme cu directivele europene;
 • evidenţă contabilă conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
 • evidenţă contabilă pentru organizaţii nonprofit (asociaţii, fundaţii, partide politice);
 • evidenţă contabilă pentru reprezentaţele din România ale societăţilor comerciale, organizaţiilor economice străine;
 • evidenţă contabilă pentru persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente (comercianţi, asociaţii familiale, cabinete);
 • întocmirea statelor de salarii;
 • întocmirea şi depunerea la organele fiscale a declaraţiilor privind impozitele, taxele şi asigurările sociale;
 • organizarea la sediul clientului a contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • înregistrări contabile pentru orice activitate şi fenomen economic;
 • consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă (impozit pe profit, impozit pe venit, T.V.A)
 • oferim soluţii fiscale pentru ameliorarea fiscalităţii;
 • consultanţă economică.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

Vîlcu Valerica                         Bumbaru Gina                         Teliman Ramona
Tel: 0722-654.482                 Tel: 0740-270.560                    Tel: 0744-807.128
Fax: +40(236)470.525            Fax: +40(236)470.525              Fax: +40(236)470.525