AUDIT FINANCIAR – AUDIT INTERN

            Auditarea situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA).

  • Asistenţă şi îndrumare pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (I.F.R.S.);
  • activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu;
  • organizarea compartimentului de audit intern la societăţi comerciale;
  • elaborarea de proceduri de audit intern necesare societăţilor comerciale;
  • instruirea personalului care lucrează în compartimentele de audit intern.

 

            Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

            Munteanu Aneta                                 Stăncioiu Carmen
            Tel: 0722-654.481                               Tel: 0723-627.742
            Fax: +40(236)470.525                         Fax: +40(236)470.525