ALTE SERVICII CONEXE

  • întocmire plan de afaceri, studii de fezabilitate;
  • întocmire documentaţii pentru obţinerea de credite;
  • consultanţă privind începerea unei afaceri în România;
  • consultanţă cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societăţii comerciale;
  • analize economico-financiare (analiza imobilizărilor, capitalurilor, datoriilor şi creanţelor, fluxurilor financiare, etc).
  • proiecte de finaţare;
  • asistarea contribuabililor pe timpul controalelor fiscale.